טכנולוגיה בתחבורה
טכנולוגיה ותחבורה
הקדמה
עד לפרשתי לגמלאות לפני כארבעה חודשים מילאתי את תפקיד מנהל המחקר והפיתוח הטכנולוגי ביחידת המדען הראשי של משרד התחבורה. נעניתי ברצון לפניית חברי הנהלת האגודה הישראלית למחקר תחבורה לערוך ולהגיש את הבלוג הטכנולוגי באתר האינטרנט של האגודה.
מספר הפרסומים הטכניים, המדעיים והשיווקיים בתחום התחבורה המתקדמת הוא עצום. הכמות ותדירות הפרסום מקשים מאד לברור את החדשות המעניינות והחשובות ביותר, שהן גם רלוונטיות לאתגרי התחבורה של מדינת ישראל. לצד פרסומים מקצועיים, מפורטים ובעלי פוטנציאל להשפיע על מערכת התחבורה בישראל. קיימים פרסומים של מיזמים המתאימים אולי לארצות אחרות, אך לא בארצנו הקטנה והצפופה.

במסגרת הבלוג אביא חדשות שלהערכתי יהיו בתחום העניין של חברי האגודה והקהילה האקדמית והמקצועית בתחום התחבורה. תרומתי הייחודית והמקורית תהיה נסיון לקריאה ביקורתית הנדרשת כדי להעריך את המשמעות של החידושים ותרומתם האפשרית. כמו כן אנסה להתייחס להיבטים הרחבים של החידושים בתחבורה – הכלכליים, החברתיים והסביבתיים, אשר לעיתים קרובות מדי אינם מובאים בחשבון על ידי היזמים.

אני מזמין את כל חברי האגודה להתייחס, להעיר ולהציע הצעות, כדי לעזור לי לשפר את התוכן והכיוון, ולהפוך את הבלוג לכלי דינמי, מתחדש ומעניין.

זאב שדמי
ITS&SM
zeev_shadmi@yahoo.com