12 באוגוסט 2021

תוכנית אגרות הגודש - מסמך להתייחסות חברי איל"ת

שלום חברות וחברי איל"ת ,

ב-02/08/2021 עבר בממשלה תקציב המדינה. אישור התקציב כלל גם תוכנית אגרות גודש. 
לקראת אישור התקציב ולאחריו התקיים דיון ציבורי, ער למדי, בשאלה העקרונית האם אגרות הגודש הן מדיניות ראויה. 
לא התקיים דיון ציבורי-מקצועי בתוכנית אגרות הגודש שאושרה בממשלה. 
אגרות גודש הן הכלי היעיל היחידי המאפשר להתגבר על הגודש. לפיכך חשיבותו עצומה.  
תוכנית אגרות הגודש הממשלתית מכונה "אגרות תחבורה ציבורית". שמה ומאפיינה מעלים חשש שתכליתה העיקרית של התוכנית איננה התמודדות עם הגודש. 
התוכנית עלולה להתברר כהחמצה גדולה. 

מסמך זה נכתב על ידי הח"מ בעזרת פרופ' שלמה בכור ובעזרת ידע של שוקי כהן. המסמך מתבסס על דיונים שהתקיימו ביוני 2020 בקבוצת הדיון של איל"ת שעסקה באגרות גודש. המסמך איננו משקף בהכרח את דעת כל חברי הנהלת העמותה. תכליתו להתניע דיון מקצועי בתוכנית ואולי על ידי כך גם להביא לשיפורה. 

לפיכך אנו מבקשים:

- נא התייחסו לתוכן המסמך המצורף, לכתובת eilat.transport@gmail.com
- האם לדעתכם יש מקום לשלוח את המסמך, לאחר הטמעת הערות החברים, למשרדי האוצר והתחבורה?

התקציב אמור להיות מאושר בכנסת לא יאוחר מחודש נובמבר, ולפיכך נמתין לתגובות עד ל-21/08/2021. 


בברכה,

ניצן יוצר
יו"ר הועד המנהל
איל"ת

31 במאי 2021

סבסוד תחבורה ציבורית - גילוי דעת של האגודה הישראלית למחקר תחבורה, 25/05/2021

איל"ת קוראת לממשלה להגדיר את מטרות הסבסוד של התחבורה הציבורית ולבחון את השאלות הבאות:
  • האם מטרות הסבסוד מושגות?
  • האם ניתן להשיג את מטרות הסבסוד ביעילות רבה יותר על ידי הקצאתו באופן שונה?
  • האם ניתן להשיג את מטרות הסבסוד באופן יעיל והוגן יותר, על ידי שימוש באותם משאבים בדרכים שאינן סבסוד התחבורה הציבורית?
קישור למסמך גילוי הדעת.

10 במרץ 2021

קרן מענקי מחקר ע"ש פרופ' יוסי פרשקר ז"ל

 האגודה הישראלית למחקר תחבורה [איל"ת], יחד עם משפחת פרשקר, מבקשים להקים קרן מלגות מחקר לזכרו של פרופ' יוסי פרשקר ז"ל. רבים מחברי האגודה היו תלמידיו ועמיתיו של יוסי.

אנו מזמינים את המעוניינים בכך להגיש בקשה למענק מחקר בסכום של 20 עד 30 אלף ₪ לתקופה של עד שנה. הקרן תחלק 3 מענקים בשנה.

ניתן להגיש הצעות עד תאריך 30/04/2021 למייל eilat.transport@gmail.com.

בקישור זה ניתן לצפות בפרטי הקרן ובתנאי קבלת המענק.

22 באוקטובר 2020

הזמנה למפגש בקבוצת דיון בנושא רכב אוטונומי, תכנון עירוני ושימושי קרקע, ב-29/10/2020

 האגודה הישראלית למחקר תחבורה מקיימת קבוצת דיון בנושא רכב אוטונומי, תכנון עירוני ושימושי קרקע.

עד היום התקיימו 4 מפגשים של הקבוצה בזום.

ביום חמישי 29 באוקטובר 2020, בשעה 20:00 נקיים את המפגש החמישי של הקבוצה ובו אנחנו נארח את פרופ' אייל יניב מבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בר אילן. איל יציג בפגישה את פרויקט הרכב האוטונומי הנוסע כבר מספר חודשים בקמפוס האוניברסיטה, וגם יתייחס לחזון הרכב האוטונומי כחלק ממערכת התחבורה העתידית.

המעוניינים להשתתף מתבקשים לשלוח אימייל לכתובת הרשומה למטה, כדי שנוכל להעביר לכם את הזימון למפגש בזום.  


בברכה,
האגודה הישראלית למחקר תחבורה - http://www.transit.org.il
זאב שדמי