16 אוקטובר 2013

הודעה על ביטול הכנס לכבודו של אילן סלומון

הכנס לכבודו של אילן סלומון אשר תוכנן ליום חמישי 21.11.2013 נדחה עד להודעה חדשה.