14 בנובמבר 2013

כנס ITS

האגודה הישראלית למחקר תחבורה שמחה להיענות לבקשת ארגון ITS לעזור ולפרסם את הכנס.השישי למערכות תבוניות בישראל