28 ינואר 2014

כשהנדסת מערכות פוגשת תחבורה

איל"ת - האגודה הישראלית למחקר תחבורה שמחה לעזור לטכניון בפרסום הכנס בנושא הנדסת מערכות ותחבורה, להלן הפרטים: