02 פברואר 2014

סמינר מהנדסי ערים 2014

איל"ת - האגודה הישראלית למחקר תחבורה, שמחה לעזור לארגון תחבורה היום ומחר בהפצת קיום הסמינר למהנדסי ערים.

להלן הפרטים: