07 אפריל 2014

אירוע תחבורה וקהילה של עמותת תחבורה היום ומחר

איל"ת - האגודה הישראלית למחקר תחבורה שמחה להיענות לבקשתה של עמותת תחבורה היום ומחר ולעזור לפרסם את אירוע תחבורה וקהילה, המוקדש לפעילי התחבורה הציבורית להלן הפרטים: