01 ינואר 2015

ערב עיון, 22.1.15, במכללת אפקה: היבטים מגדריים בתכנון ומדיניות תחבורה