03 דצמבר 2015

שותפות ציבורית-פרטית בנושאי תחבורה - ערב עיון במכללת אפקה, 16.12.15

ערב עיון בנושא
שותפות ציבורית-פרטית
(PPP: Public-Private Partnership)
בהקמת פרויקטי תחבורה
מכללת אפקה | 16.12.2015, 16:30-18:50