06 יוני 2017

הזמנה לערב עיון של האגודה הישראלית למחקר תחבורה בנושא ניהול הביקוש, פרויקט "נעים לירוק" - מכללת אפקה, 18 ביוני 2017