04 נובמבר 2019

הזמנה לערב עיון של האגודה הישראלית למחקר תחבורה בנושא "תכנון תחבורה במרקם העירוני - האדם במרכז" בתאריך 19/11/2019