29 דצמבר 2020

הזמנה לערב עיון בנושא מערכות מידע לתכנון תחבורה - 25/01/2021