01 מרץ 2021

הזמנה לערב עיון של האגודה הישראלית למחקר תחבורה לזכרו של פרופ' יוסי פרשקר, שייערך ב-04/03/2021