31 מאי 2021

סבסוד תחבורה ציבורית - גילוי דעת של האגודה הישראלית למחקר תחבורה, 25/05/2021

איל"ת קוראת לממשלה להגדיר את מטרות הסבסוד של התחבורה הציבורית ולבחון את השאלות הבאות:
  • האם מטרות הסבסוד מושגות?
  • האם ניתן להשיג את מטרות הסבסוד ביעילות רבה יותר על ידי הקצאתו באופן שונה?
  • האם ניתן להשיג את מטרות הסבסוד באופן יעיל והוגן יותר, על ידי שימוש באותם משאבים בדרכים שאינן סבסוד התחבורה הציבורית?
קישור למסמך גילוי הדעת.