08 מרץ 2023

קול קורא להגשת הצעות להרצאה בכנס השנתי של האגודה הישראלית למחקר תחבורה שיתקיים ב-18 במאי 2023 בתל אביב