08 אוקטובר 2015

גישות בניהול הביקוש לתחבורה - ערב עיון, 21.10.15

ערב עיון בנושא
גישות בניהול הביקוש לתחבורה:
אגרות גודש והעדפת תחבורה ציבורית
מכללת אפקה, מתחם "הכולל" | 21.10.2015