31 באוקטובר 2015

המצגת של גב' רותי אמיר - ראש מינהל תחבורה ציבורית בנתיבי איילון (מתוך ערב העיון שהתקיים ב-21/10/2015)