24 מאי 2016

הזמנה לערב עיון של האגודה הישראלית למחקר תחבורה במכללת אפקה, תל אביב - 01 ביוני 2016