24 מאי 2016

הרשמה לקונגרס בינלאומי בנושא ניידות עירונית בעיר שטוטגרט, גרמניה - 19-21 ביוני 2016


הרשמה, תכנית ראשונית ומידע נוסף: http://www.cities-for-mobility.net