תוכנית אגרות הגודש - מסמך להתייחסות חברי איל"ת

שלום חברות וחברי איל"ת ,

ב-02/08/2021 עבר בממשלה תקציב המדינה. אישור התקציב כלל גם תוכנית אגרות גודש. 
לקראת אישור התקציב ולאחריו התקיים דיון ציבורי, ער למדי, בשאלה העקרונית האם אגרות הגודש הן מדיניות ראויה. 
לא התקיים דיון ציבורי-מקצועי בתוכנית אגרות הגודש שאושרה בממשלה. 
אגרות גודש הן הכלי היעיל היחידי המאפשר להתגבר על הגודש. לפיכך חשיבותו עצומה.  
תוכנית אגרות הגודש הממשלתית מכונה "אגרות תחבורה ציבורית". שמה ומאפיינה מעלים חשש שתכליתה העיקרית של התוכנית איננה התמודדות עם הגודש. 
התוכנית עלולה להתברר כהחמצה גדולה. 

מסמך זה נכתב על ידי הח"מ בעזרת פרופ' שלמה בכור ובעזרת ידע של שוקי כהן. המסמך מתבסס על דיונים שהתקיימו ביוני 2020 בקבוצת הדיון של איל"ת שעסקה באגרות גודש. המסמך איננו משקף בהכרח את דעת כל חברי הנהלת העמותה. תכליתו להתניע דיון מקצועי בתוכנית ואולי על ידי כך גם להביא לשיפורה. 

לפיכך אנו מבקשים:

- נא התייחסו לתוכן המסמך המצורף, לכתובת eilat.transport@gmail.com
- האם לדעתכם יש מקום לשלוח את המסמך, לאחר הטמעת הערות החברים, למשרדי האוצר והתחבורה?

התקציב אמור להיות מאושר בכנסת לא יאוחר מחודש נובמבר, ולפיכך נמתין לתגובות עד ל-21/08/2021. 


בברכה,

ניצן יוצר
יו"ר הועד המנהל
איל"ת

פוסטים פופולריים מהבלוג הזה

לזכר פרופ' חיים אבירם