רשומות

מציג פוסטים מתאריך מאי, 2016

הזמנה לערב עיון של האגודה הישראלית למחקר תחבורה במכללת אפקה, תל אביב - 01 ביוני 2016

תמונה

קול קורא לכנס השנתי של האגודה הגיאוגרפית הישראלית, אוניברסיטת תל אביב - 25-27 בדצמבר 2016

תמונה
הגשת תקצירים: configa2016@tauex.tau.ac.il

יום עיון בנושא חידושים בתפעול ותכנון תחבורה ציבורית בטכניון - 04 ביולי 2016

תמונה
אישור השתתפות: trreve@technion.ac.il

הרשמה לקונגרס בינלאומי בנושא ניידות עירונית בעיר שטוטגרט, גרמניה - 19-21 ביוני 2016

תמונה
הרשמה, תכנית ראשונית ומידע נוסף: http://www.cities-for-mobility.net