רשומות

מציג פוסטים מתאריך 2021

הזמנה לערב עיון של האגודה הישראלית למחקר תחבורה, בנושא "נתיבים רבי תפוסה בכבישים בינעירוניים – הרציונל ומימושו", שייערך ב-16/11/2021

תמונה
  ** האירוע ללא תשלום, אך נדרשת הרשמה . ** ניתן לקרוא את ההנחיות לתכנון נר"ת בקישור זה .
  שלום חברות וחברים, ב-11/08/2021   שלחנו  מסמך  ובו העלנו השגות ושאלות בקשר לתוכנית אגרות הגודש של הממשלה שכונתה באותה עת "אגרות תחבורה ציבורית". מאז שונה שמה ל"מס גודש". התוכנית עצמה לא שונתה. המסמך הועבר לכל רשימת התפוצה שלנו להתייחסות. התקבלו  תגובות  מאחד עשר חברים.  מבין הנושאים בהם עסק המסמך, "ייעוד התמורה" מאגרות הגודש זכה לעיקר תשומת הלב. למרבה הצער הנושא החשוב ביותר – יעילות התוכנית ככלי לניהול התנועה – לא נדון כמעט בשום תגובה. עיקר חשיבותן של אגרות הגודש הוא בפוטנציאל הגלום בהן להגדיל את תפוקת רשת הכבישים במונחי נסיעות ונוסעים, ואת איכות התפוקה במונחי מהירות נסיעה. נראה שזו איננה הדרך שבה רואים את הנושא מחברי התוכנית ואף לא רוב חברי איל"ת. לפיכך דומה שנדרש שינוי כיוון בקידום הדיון המקצועי בנושא. מצורפת פניה שנשלחה למנכ"לי משרדי התחבורה והאוצר, לממונה על התקציבים באוצר ולידיעת שרי האוצר והתחבורה. הפניה איננה בשם איל"ת אלא על דעת החתומים עליה.  עיקרה הוא קריאה לממשלה לקדם תוכנית שתוכן בכלים מקצועיים, על ידי אנשי מקצוע ובשקיפות. פניה

תוכנית אגרות הגודש - מסמך להתייחסות חברי איל"ת

שלום חברות וחברי איל"ת , ב-02/08/2021 עבר בממשלה תקציב המדינה. אישור התקציב כלל גם תוכנית אגרות גודש.  לקראת אישור התקציב ולאחריו התקיים דיון ציבורי, ער למדי, בשאלה העקרונית האם אגרות הגודש הן מדיניות ראויה.  לא התקיים דיון ציבורי-מקצועי בתוכנית אגרות הגודש שאושרה בממשלה.  אגרו ת  גודש הן הכלי היעיל היחידי המאפשר להתגבר על ה גודש. לפיכ ך חשיבותו עצומה.    תוכנית אגרות הגודש הממשלתית מכונה "אגרות תחבורה ציבורית". שמה ומאפיינה מעלים חשש שתכליתה העיקרית של התוכנית איננה התמודדות עם הגודש.  התוכנית עלולה להתברר כהחמצה גדולה.  מסמך   זה  נכתב על ידי הח"מ בעזרת פרופ' שלמה בכור ובעזרת ידע של שוקי כהן. המסמך מתבסס על דיונים שהתקיימו ביוני 2020 בקבוצת הדיון של איל"ת שעסקה באגרות גודש. המסמך איננו משקף בהכרח את דעת כל חברי הנהלת העמותה. תכליתו להתניע דיון מקצועי בתוכנית ואולי על ידי כך גם להביא לשיפורה.  לפיכך אנו מבקשים: - נא התייחסו לתוכן המסמך המצורף, לכתובת  eilat.transport@gmail. com - האם לדעתכם יש מקום לשלוח את המסמך, לאחר הטמעת הערות החברים, למשרדי האוצר והתח

סבסוד תחבורה ציבורית - גילוי דעת של האגודה הישראלית למחקר תחבורה, 25/05/2021

איל"ת קוראת לממשלה להגדיר את מטרות הסבסוד של התחבורה הציבורית ולבחון את השאלות הבאות: האם מטרות הסבסוד מושגות? האם ניתן להשיג את מטרות הסבסוד ביעילות רבה יותר על ידי הקצאתו באופן שונה? האם ניתן להשיג את מטרות הסבסוד באופן יעיל והוגן יותר, על ידי שימוש באותם משאבים בדרכים שאינן סבסוד התחבורה הציבורית? קישור למסמך גילוי הדעת.

קרן מענקי מחקר ע"ש פרופ' יוסי פרשקר ז"ל

  האגודה הישראלית למחקר תחבורה [איל"ת], יחד עם משפחת פרשקר, מבקשים להקים קרן מלגות מחקר לזכרו של פרופ' יוסי פרשקר ז"ל. רבים מחברי האגודה היו תלמידיו ועמיתיו של יוסי. אנו מזמינים את המעוניינים בכך להגיש בקשה למענק מחקר בסכום של 20 עד 30 אלף ₪ לתקופה של עד שנה. הקרן תחלק 3 מענקים בשנה. ניתן להגיש הצעות עד תאריך 30/04/2021 למייל eilat.transport@gmail.com . בקישור זה ניתן לצפות בפרטי הקרן ובתנאי קבלת המענק.

הזמנה לערב עיון של האגודה הישראלית למחקר תחבורה לזכרו של פרופ' יוסי פרשקר, שייערך ב-04/03/2021

תמונה